;

Góp ý nào các thánh chém - Chém gió.vn.

Các thánh chém góp ý cho trang Chemgio.vn cần làm thêm gì để phục vụ các thánh chém ạ