;

Liên hệ - Chém gió.vn.

Hà Nội, ngày mưa phùn gió bấc
Gốc cây số 3, Hồ Thiền Quang
P: 113
Hỗ trợ các thánh chém: hotro.chemgio.vn@gmail.com